Drut lutowniczy

Drut lutowniczy Sn/Ag3.0/Cu0.5,
topnik ROL1, zawartość 3.0 ±1.0 % objętości
temperatura rozpływu: 217 -219oC

Średnica 1,0mm
Szpulka 500g