Drut lutowniczy

Drut lutowniczy Sn60/Pb40
topnik ROL1, 2.0±1 % objętości
temperatura rozpływu: 190℃

Średnica 0,7mm
Szpulka 500g