Drut lutowniczy

Drut lutowniczy Sn99,3/Cu0,7
topnik ROL1, 3.0 ±1.0 % objętości
temperatura rozpływu: 227oC

Średnica 0,5mm
Szpulka 500g