Spoiwo lutownicze

Stop  Sn/Cu0,2/Ni0,03/Ga0,002
Kształt sztaby
Gęstość 7,3 g/cm3 (20oC)
Temperatura rozpływu: 232-234oC
Masa 1,0 kg/ sztaba