Spoiwo lutownicze

Stop  Sn/Cu0,7/Ag0,05/Ni0,025/Ge0,01
Kształt sztaby
Gęstość 7,3 g/cm3 (20oC)
Temperatura rozpływu: 227-228oC
Masa 1,0 kg/ sztaba